اختلال در 4 مرکز مخابراتی تهران

ارتباط تلفنی مشترکان تهرانی در ۴ مرکز مخابراتی به دلیل انجام عملیات کابل برگردان به مدت ۳ روز دچار اختلال می شود.

اختلال در 4 مرکز مخابراتی تهران

ارتباط تلفنی مشترکان تهرانی در ۴ مرکز مخابراتی به دلیل انجام عملیات کابل برگردان به مدت ۳ روز دچار اختلال می شود.

به گزارش عصر ارتباط، عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابراتی ابوذر، شهید بهشتی، شهید تندگویان و شهید جعفری در حال انجام است.

براین اساس با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشترکان در مرکز مخابرات ابوذر با پیش شماره های ۶۶۱۰ ، ۶۶۱۵ ، ۶۶۱۹ ، ۶۶۶۰ الی ۶۶۶۹ ، ۶۶۲۸ ، ۶۶۳۹ ، ۶۵۸۱ ، ۶۵۸۳ و ۶۵۸۶ در محدوده خیابان های یافت آباد ، آیت ا... سعیدی ، امین الملک و زرند تا فردا با اختلال همراه است.

در همین حال عملیات کابل برگردان و توسعه شبکه کابل در مراکز مخابرات شهید تندگویان و شهید جعفری از امروز آغاز شده که با اجرای آن، ارتباط تلفنی مشترکان در مرکز مخابرات شهید تندگویان با پیش شماره های ۲۲۵۰ الی ۲۲۵۳ ، ۲۲۳۰ الی ۲۲۳۳ ، ۲۶۳۰ الی ۲۶۳۲ و ۲۶۱۴ در محدوده خیابان استاد حسن بنا شمالی و در مرکز مخابرات شهید جعفری با پیش شماره های ۲۲۴۰ الی ۲۲۴۳ ، ۲۲۱۷ ، ۲۲۱۸ ، ۲۶۷۰ ، ۲۶۸۰ و ۲۶۳۵ در محدوده خیابان های ماهوتچی و بیضاوی به مدت ۷۲ ساعت دچار اختلال می شود.

با اجرای عملیات کابل برگردان، ارتباط تلفنی مشترکان در مرکز شهید بهشتی با پیش شماره های ۸۸۱۴، ۸۸۳۴، ۸۸۳۹ الی ۸۸۴۹، ۸۶۰۱، ۸۶۰۲ و ۸۶۰۴ در محدوده خیابان های شهید کابلی، حیامنش، آقاباقری، رسالت و بزرگراه صیاد شیرازی از فردا ششم آبان ماه، به مدت ۳ روز اختلال خواهد داشت.