به کارگیری اجباری دانش‌آموزان چینی، در کارخانه‌های ساعت هوشمند اپل

اپل مشغول بررسی ادعای اجبار دانش آموزان چینی برای کار در کارخانه تولید ساعت هوشمند این شرکت هستند.

به کارگیری اجباری دانش‌آموزان چینی، در کارخانه‌های ساعت هوشمند اپل

اپل مشغول تحقیق درباره گزارشی است که ادعا می‌کند دانش آموزان دبیرستانی در چین به اجبار ساعت‌های هوشمند این شرکت را می‌سازند. طبق این گزارش دانش آموزان از طریق یک برنامه کارآموزی اجباری غیرمرتبط به رشته تحصیلی شان مجبور به کار در کارخانه‌های اپل هستند.

به گزارش عصر ارتباط، گروه حمایت از حقوق کارگران SACOM هفته گذشته با انتشار گزارشی ادعا کرد نوجوانان ۱۶ تا ۱۹ سال در خطوط تولید اپل در کارخانه ای واقع در «چانگ کوینگ» کار می‌کنند.

طبق این گزارش دانش آموزان از سوی مدارس مجبور  می‌شوند در کارخانه‌هایی کار کنند که توسط شرکت Quanta Computer مدیریت می‌شوند. همچنین دانش آموزان مجبور هستند اضافه کاری و در برخی موارد حتی در شیفت‌های شب فعالیت کنند.

این درحالی است که به گفته اپل پس از سه بار تحقیق بین ماه‌های مارس تا ژوئن امسال هیچ گونه شواهدی از وجود کارآموزان دبیرستانی در کارخانه مذکور پیدا نشده است.