اعضای نظام مدیریت سبز ارتباطات و فناوری اطلاعات منصوب شدند

اعضای نظام مدیریت سبز ارتباطات و فناوری اطلاعات با حکم معاون وزیر ارتباطات، منصوب شدند.

اعضای نظام مدیریت سبز ارتباطات و فناوری اطلاعات منصوب شدند

اعضای نظام مدیریت سبز ارتباطات و فناوری اطلاعات با حکم معاون وزیر ارتباطات، منصوب شدند.

به گزارش عصر ارتباط، نظام مدیریت سبز با هدف استقرار نظام صرفه جویی و در جهت کاهش هزینه‌های جاری دولت و اعمال سیاست‌های مصرف بهینه منابع و حفاظت از منابع پایه و محیط زیست در کلیه دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های دولتی، اجرا می شود.

براین اساس فرهاد معارفی معاون توسعه مدیریت، هماهنگی و امور پشتیبانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با توجه به بند «ز» ماده (۳۸) قانون برنامه ششم توسعه کشور مبنی بر اجرای برنامه مدیریت سبز در دستگاه‌های اجرایی در چهارچوب قوانین مربوطه، در حکمی اعضا و دبیر «نظام مدیریت سبز ارتباطات و فناوری اطلاعات» را منصوب کرد.

براین اساس شاهین جعفرپور با حفظ سمت به عنوان عضو و دبیر « نظام مدیریت سبز ارتباطات و فناوری اطلاعات» وزارت ارتباطات منصوب شد.

طبق این حکم داوود سبوحی رئیس مرکز بازرسی نظارت مدیریتی و پاسخگویی به شکایات، مجید خباز مدیر کل امور اداری و پشتیبانی، علیرضا واحد پور فرد ذیحساب و مدیر کل امور مالی، سمیرا انصاری رئیس مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات، علی اسفیدانی مدیرکل دفتر برنامه ریزی و تلفیق بودجه،‌ سید جمال‌هادیان طبایی زواره رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی، مهرداد ترابیان مدیرکل دفتر هماهنگی امور استان‌ها، به عنوان اعضا منصوب شدند.

در متن این حکم آمده است: « امید است با استعانت به قادر متعال، در ایفای نقش مسئولیت اجتماعی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نسبت به حفظ محیط زیست، تحت عنوان ارتباطات و فناوری اطلاعات سبز در انجام وظایف محوله موفق و موید باشید.»

دیدگاه‌ها

    ارسال دیدگاه

    نقد و بررسی بازی