هوش مصنوعی به تیم فوتبال چلسی پیوست!

این روزها بسیاری از بازیکنان فوتبال در تلاش هستند میان توانمندی های جسمانی و مهارت هایی مانند دریبل زدن و شوت کردن تناسب ایجاد کنند و حال هوش مصنوعی به کمک آنها آمده است.

هوش مصنوعی به تیم فوتبال چلسی پیوست!

این روزها بسیاری از بازیکنان فوتبال در تلاش هستند میان توانمندی های جسمانی و مهارت هایی مانند دریبل زدن و شوت کردن تناسب ایجاد کنند و حال هوش مصنوعی به کمک آنها آمده است.

به گزارش عصر ارتباط به نقل از مهر، تصمیم گیری درست در زمین بازی در مورد اینکه در مقابله با بازیکن حریف باید دوید، یا پاس داد یا شوت کرد و اینکه اگر توپ در اختیار اوست باید به تکل متوسل شد یا با آن بازیکن کورس گذاشت، کار ساده ای نیست و نیازمند تجربه و دانش فراوان است.

قرار است هوش مصنوعی به بازیکنان تیم چلسی کمک کند تا ضمن ارتقای توانایی های مغزی خود، قدرت بدنی شان را هم ارتقا دهند.

پژوهشگران دانشگاه لافبوروی انگلیس برای اولین بار موفق به طراحی یک سیستم هوش مصنوعی شده اند که مهارت های تصمیم گیری بازیکنان فوتبال را از طریق این فناوری نوظهور ارتقا می بخشد.

این سیستم با تحلیل داده های جمع آوری شده از عملکرد بازیکنان فوتبال در چند فصل مختلف از لیگ فوتبال انگلیس و بررسی و کنترل عملکرد بازیکنان و توپ های رد و بدل شده در هر بازی یک مدل رایانه ای ابداع کرده که در موقعیت های مختلف هر بازیکن بهترین پیشنهاد را ارائه می دهد.

مدل یادشده قادر به مقایسه عملکرد بازیکنان مختلف فوتبال نیز است و همچنین می تواند عملکرد تک تک بازیکنان را بررسی کرده و آنها را با یکدیگر مقایسه کند.

نتیجه استفاده از این مدل کمک به هر بازیکن فوتبال است تا در هر موقعیتی از میان گزینه های موجود بهترین تصمیم را بگیرد و بتواند تیم را به سمت پیروزی رهنمون سازد.

سیستم یادشده نظرات و دیدگاه های مربیان و کارشناسان فوتبال را هم بررسی می کند تا مشخص شود آیا نقدهای آنها در مورد بهتر بودن حرکتی در مقایسه با حرکت دیگر در زمین بازی درست است یا خیر.

از همین رو به نظر می رسد استفاده از سیستم یادشده از تنش میان بازیکنان فوتبال و مربیان آنها هم بکاهد.