در مرکز تحقیقات مخابرات؛ پژوهشکده مطالعات راهبردی فناوری اطلاعات تشکیل شد

پژوهشکده سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) با موافقت اصولی شورای گسترش آموزش عالی کشور آغاز به کار کرد.

در مرکز تحقیقات مخابرات؛  پژوهشکده مطالعات راهبردی فناوری اطلاعات تشکیل شد

پژوهشکده سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) با موافقت اصولی شورای گسترش آموزش عالی کشور آغاز به کار کرد.

به گزارش عصر ارتباط به نقل از وزارت ارتباطات، با موافقت شورای گسترش آموزش عالی کشور، وضعیت پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات (مرکز تحقیقات مخابرات ایران) از موافقت اصولی به قطعی تبدیل شد و این پژوهشگاه با ۳ پژوهشکده فناوری اطلاعات، پژوهشکده ارتباطات و پژوهشکده امنیت فاوا به فعالیت می پردازد.

همچنین پژوهشکده سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی فاوا نیز به عنوان چهارمین پژوهشکده با دریافت موافقت اصولی به مدت یک سال فعالیت خواهد کرد.

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در تیرماه سال ۱۳۹۲، موافقت شورای گسترش آموزش عالی کشور را با ارتقای موسسه تحقیقات ارتباطات و فناوری اطلاعات به پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام و موافقت «اصولی» این پژوهشگاه را به مدت ۲ سال صادر و ابلاغ کرده بود.

طبق ضوابط و مقررات، ادامه فعالیت این پژوهشگاه پس از انقضای این مهلت ۲ ساله منوط به کسب امتیازهای لازم، حاصل از ارزیابی شاخص های استاندارد و بین المللی در زمینه فعالیت‌های پژوهشی، امکانات و تجهیزات فیزیکی، منابع انسانی، قراردادهای منعقده پژوهشی در سطح ملی و نهایتا موفقیت در دریافت موافقت قطعی از شورای گسترش آموزش عالی کشور بوده است. 

بنا به اهداف و سیاست‌های کلان در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور و همچنین نقش و اهمیت کلیدی این پژوهشگاه در تحقق اهداف تبیین شده، دریافت موافقت قطعی از سال ۱۳۹۴ و قبل از انقضای مهلت تعیین شده با اعلام آمادگی جهت ارزیابی به وزارت علوم، در دستور کار قرار گرفت.

براین اساس مقرر شد موافقت قطعی با ساختاری نوین و بر اساس آخرین اکوسیستم های موجود در مراکز تحقیقاتی ارتباطات و فناوری اطلاعات دنیا و در چارچوبی بومی مورد اهتمام ویژه مدیران این پژوهشگاه قرار گیرد که بر این اساس با برنامه ریزی به عمل آمده، فرایند ارزیابی موردنظر با موفقیت انجام شد.

دیدگاه‌ها

    ارسال دیدگاه