برای برقراری ارتباطی بهتر میان ربات و انسان‌؛ وقتی ربات‌ها در هنگام صحبت کردن دست‌های خود را تکان می‌دهند!

محققان کره ای با کمک هوش مصنوعی به رباتی آموخته اند مانند انسان هنگام صحبت کردن دست های خود را حرکت دهد. این امر سبب می شود برقراری ارتباط میان انسان و ربات آسان تر شود.

برای برقراری ارتباطی بهتر میان ربات و انسان‌؛ وقتی ربات‌ها در هنگام صحبت کردن دست‌های خود را تکان می‌دهند!

محققان کره ای با کمک هوش مصنوعی به رباتی آموخته اند مانند انسان هنگام صحبت کردن دست های خود را حرکت دهد. این امر سبب می شود برقراری ارتباط میان انسان و ربات آسان تر شود.

به گزارش عصر ارتباط، با کمک هوش مصنوعی به یک ربات یاد داده اند مانند انسان هنگام صحبت کردن، دست های خود را حرکت دهد. برای این منظور آنها از ویدئوهای افراد در حال سخنرانی استفاده کردند.

سیستم عامل اندروید ربات استفاده از حرکات اشاره به مخاطب و خودش را آموخت.به گفته محققان کره ای که این تحقیق را انجام داده اند،ساخت ربات هایی با قابلیت اشاره  مانند انسان، سبب می شود برقراری ارتباط با آنها طبیعی تر شود.

 آنها با کمک یک نرم افزار ماشین یادگیری این ربات را ساخته اند. محققان ۵۲ ساعت سخنرانی های TED talks را برای نرم افزار نمایش دادند.

محققان مرکز تحقیقاتی  الکترونیک و مخابرات در دائجون کره جنوبی در این باره نوشته اند:  افراد هنگام صحبت کردن دست هایشان را حرکت می دهند تا قصد خود یا موضوعی را به طور زنده تر توضیح دهند. ربات ها نیز می توانند این رفتار را از انسان بیاموزند.

دیدگاه‌ها

    ارسال دیدگاه