اختلال در 6 مرکز مخابراتی تهران

ارتباط تلفنی مشترکان ۶ مرکز مخابراتی در تهران به دلیل انجام عملیات کابل برگردان در ۳ روز آینده با اختلال همراه است.

اختلال در 6 مرکز مخابراتی تهران

ارتباط تلفنی مشترکان ۶ مرکز مخابراتی در تهران به دلیل انجام عملیات کابل برگردان در ۳ روز آینده با اختلال همراه است.

به گزارش عصر ارتباط، عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابراتی شیخ فضل الله نوری، شیخ بهایی، ابوذر ، شهید سلیمانی حسن آباد، آیت الله ایروانی و شهید بختیاری انجام می‌شود.

با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشترکان در مرکز مخابرات شیخ فضل اله نوری با پیش شماره های ۸۸۰۳ الی ۸۸۰۶، ۸۸۲۱، ۸۸۶۰ الی ۸۸۶۲ در محدوده خیابانهای ۴۱ و ۴۳ اسد آبادی، شهید اکبری (مستوفی)، ۳ متری فرزاد تا پله ششم و در مرکز مخابرات شیخ بهایی با اختلال همراه است.

همچنین ارتباط تلفنی مشترکان در مرکز مخابرات ابوذر با پیش شماره های ۶۶۶۰ الی ۶۶۶۹ ، ۶۶۱۰ ، ۶۶۱۵ ، ۶۶۱۹ ، ۶۶۲۸ ، ۶۵۸۳ ، ۶۶۳۹ ، ۶۵۸۱ در محدوده بزرگراه فتح ، بلوار معلم ، شهید سبحانی ، بلوار الغدیر، در مرکز مخابرات شهید سلیمانی حسن آباد با پیش شماره ۵۶۲۲ در محدوده خیابان شهید ابوالفضل قمی و در مرکز مخابرات شهید بختیاری دچار اختلال می شود.

درهمین حال عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مرکز مخابرات آیت الله ایروانی از تاریخ ۲۶ آبان ماه آغاز می شود که با اجرای آن، ارتباط تلفنی مشترکان دارای پیش شماره ۵۵۲۹ در محدوده گلدسته حداکثر به مدت ۳ روز دارای اختلال است.

دیدگاه‌ها

    ارسال دیدگاه