مدیر کانون ارزیابی مدیران وزارت ارتباطات منصوب شد

مدیر کانون ارزیابی شایستگی های عمومی مدیران وزارت ارتباطات با حکم معاون وزیر ارتباطات منصوب شد.

مدیر کانون ارزیابی مدیران وزارت ارتباطات منصوب شد

مدیر کانون ارزیابی شایستگی های عمومی مدیران وزارت ارتباطات با حکم معاون وزیر ارتباطات منصوب شد.

به گزارش عصر ارتباط، فرهاد معارفی معاون توسعه مدیریت، هماهنگی و امور پشتیبانی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، درحکمی وحید یزدانیان را به عنوان مدیر کانون ارزیابی شایستگی های عمومی مدیران حرفهای این وزارتخانه منصوب کرد.

وحید یزدانیان رئیس دانشکده علمی کاربردی پست و مخابرات است که با حفظ سمت به عنوان مدیر کانون ارزیابی شایستگی های عمومی مدیران حرفه ای منصوب شده است.

اسفندماه سال گذشته بخشنامه ای از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور برای مجوز راه اندازی کانون ارزیابی شایستگی های عمومی مدیران حرفه ای صادر شد که پس از طی مراحل اداری گواهینامه راه اندازی این کانون برای وزارت ارتباطات صادر شد.

طبق این بخشنامه، معاونت توسعه مدیریت، هماهنگی و امور پشتیبانی وزارت ارتباطات، وحید یزدانیان را با حفظ پست سازمانی به عنوان «مدیر کانون» منصوب کرد.

دیدگاه‌ها

    ارسال دیدگاه