عدم آگاهی کاربران از توانایی‌های بلندگوهای هوشمند!

با گذشت مدت زمان قابل توجهی از عرضه بلندگوهای هوشمند، نتایج یک تحقیق تازه نشان می دهد که این بلندگوها بیش از هر چیز برای گوش کردن به موسیقی کاربرد دارند.

عدم آگاهی کاربران از توانایی‌های بلندگوهای هوشمند!

با گذشت مدت زمان قابل توجهی از عرضه بلندگوهای هوشمند، نتایج یک تحقیق تازه نشان می دهد که این بلندگوها بیش از هر چیز برای گوش کردن به موسیقی کاربرد دارند.

به گزارش عصر ارتباط به نقل از مهر، بررسی انجام شده توسط موسسه دش بات در این زمینه از طریق ارسال پرسشنامه برای ۱۰۱۹ خانوار آمریکایی مالک الکسا و گوگل هوم نشان می دهد این دستگاه ها عامل تغییراتی در رفتار خانواده ها بوده‌اند، مهم ترین علت استفاده از این دستگاه ها گوش کردن به موسیقی و کنترل وضعیت آب و هوا بوده است، علاقه به خرید کالا و خدمات از طریق این دستگاه ها هنوز در سطح بالایی نیست و در مجموع خریداران این دستگاه ها از آنها راضی هستند و خرید آنها را به دیگران توصیه می کنند.

نزدیک به ۷۵ درصد از پاسخ دهندگان گفته اند حداقل یک بار در روز از این دستگاه ها استفاده می کنند و ۵۷ درصد هم گفته اند استفاده شان از دستگاه مذکور به چند بار در روز می رسد. تقریبا ۶۴ درصد از مردان و ۵۳ درصد از زنان چند بار در روز از دستگاه یادشده استفاده می کنند.

بیش از ۶۵ درصد از پاسخ دهندگان گفته اند که استفاده از این دستگاه ها رفتارهای روزانه آنها را تغییر داده و ۲۵ درصد آنها این تغییرات را زیاد و ۴۰.۵ درصد تغییرات مذکور را کم دانسته اند. تنها ۱۹ درصد گفته اند که الکسا و گوگل هوم تاثیری بر رفتار آنها نداشته است. در این میان تغییرات رفتاری مردان بیش از زنان بوده است. البته می توان تصور کرد در آینده استفاده از دستگاه یادشده افزایش یافته و لذا صدور فرامین صوتی برای پیشبرد امور مختلف به یک هنجار عادی مبدل شود.

بیش از ۷۵ درصد کاربران از الکسا و گوگل هوم برای پخش موسیقی استفاده می کنند و حدود ۶۶ درصد آن را برای کنترل وضع آب و هوا به کار می برند. دریافت اطلاعات مختلف، استفاده به عنوان ابزار تنظیم ساعت، دریافت اخبار، دریافت لطیفه، خرید، کسب اطلاع از نتایج رقابت های ورزشی، انجام بازی و غیره نیز در رتبه های بعدی قرار دارد.

درمجموع ۴۳ درصد از پاسخ دهندگان از این وسیله برای خرید استفاده کرده اند که ۵۸ درصد از آنها مرد و ۳۲ درصد زن هستند. بیشترین میزان خرید مربوط به آمازون و گوگل با مجموع ۸۳ درصد است و سفارش غذا با ۵۳ درصد در رتبه دوم است. خرید کالا از دیگر شرکت ها، کرایه کردن تاکسی و خودرو و خرید از طریق اپلیکیشن نیز در رتبه های بعدی است.