توئیت معاون وزیر ارتباطات؛ برگزاری سومین جلسه بررسی شکایت سازمان‌های دولتی از استارت‌آپ‌ها

معاون وزیر ارتباطات گفت: سومین جلسه بررسی شکایت سازمان‌های دولتی از استارت‌آپ‌ها برگزار می‌شود.

توئیت معاون وزیر ارتباطات؛ برگزاری سومین جلسه بررسی شکایت سازمان‌های دولتی از استارت‌آپ‌ها

معاون وزیر ارتباطات گفت: سومین جلسه بررسی شکایت سازمان‌های دولتی از استارت‌آپ‌ها برگزار می‌شود.

به گزارش عصر ارتباط، امیر ناظمی‌ در توئیتر نوشت: کارگروهی که به منظور بررسی شکایت سازمان‌های دولتی از استارت آپ‌ها تشکیل شده بود، امروز سومین جلسه اش برگزار خواهد شد.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران گفت: اما از موفقیت‌های کوچک این جلسه این است که بنا به درخواست اعضا جلسه، مصوبات و مکتوبات اش از محرمانه به عادی تغییر کرد.

معاون وزیر ارتباطات افزود: شفافیت از عادی سازی محرمانه‌ها شروع می‌شود.

براساس اطلاعات مهر، اعضای این جلسه را وزرای ارتباطات، کار، صنعت، ارشاد، اقتصاد، معاونان علمی و حقوقی رئیس جمهور و رئیس کل بانک مرکزی تشکیل می‌دهند.