ناظر مجلس در شورای اجرایی فناوری اطلاعات: تصمیم گیری‌ها باید نه بر مبنای لابی گری بلکه بر مبنای اطلاعات علمی از جمله داده‌های مکانی و در جهت توسعه پایدار باشد

ناظر مجلس در شورای اجرایی فناوری اطلاعات از قرارنگرفتن اطلاعات مکانی در خدمت تصمیم سازان از جمله مجلس انتقاد کرد و گفت: تصمیم گیری‌ها باید نه بر مبنای لابی گری بلکه بر مبنای اطلاعات علمی از جمله داده‌های مکانی و در جهت توسعه پایدار باشد.

ناظر مجلس در شورای اجرایی فناوری اطلاعات: تصمیم گیری‌ها باید نه بر مبنای لابی گری بلکه بر مبنای اطلاعات علمی از جمله داده‌های مکانی و در جهت توسعه پایدار باشد

ناظر مجلس در شورای اجرایی فناوری اطلاعات از قرارنگرفتن اطلاعات مکانی در خدمت تصمیم سازان از جمله مجلس انتقاد کرد و گفت: تصمیم گیری‌ها باید نه بر مبنای لابی گری بلکه بر مبنای اطلاعات علمی از جمله داده‌های مکانی و در جهت توسعه پایدار باشد.

به گزارش عصر ارتباط، رامین نورقلی‌پور در بیست و پنجمین همایش و نمایشگاه ملی ژئوماتیک و سومین همایش ملی مهندسی فناوری اطلاعات مکانی، به چالش‌های موجود در مسیر توسعه از منظر یک قوه تصمیم ساز پرداخت و یادآور شد: کشورهای توسعه یافته از جمله دلایل توسعه خود را توجه به داده‌های مکانی و زیر ساخت‌ آن می‌دانند.

وی یکی از دلایل بازماندن کشور از روند توسعه در جهان را عدم توجه کافی به داده‌های مکان محور دانست و گفت: دستگاههای مختلف اجرایی به این حوزه توجه داشتند اما مساله بر سر عدم وجود همگرایی بین بخش‌های مختلف کشور در این حوزه است.

نماینده کردکوی در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مجلس به عنوان یک قوه تصمیم ساز خالی از هرگونه اطلاعات داده‌های مکانی است که بتواند در راستای تصمیم سازی به کار گیرد.

نورقلی پور اظهار کرد: بعد از تقدیم لایحه بودجه از سوی دولت به مجلس مبنای تصمیم گیری‌ در کمیسیون‌ها رایزنی ها و لابی گری و نه مبانی علمی است.

براساس اطلاعات ایسنا، وی نیاز به برنامه که یکی از مختصات اصلی آن اطلاعات مکانی باشد را یادآور شد و تاکید کرد: یکی از کارکردهای اصلی اطلاعات مکانی این است که به عنوان ابزاری برای تصمیم سازان و تصمیم گیران قابل استفاده باشد.

ناظر مجلس در شورای اجرایی فناوری اطلاعات، عدم دستیابی به توسعه پایدار و برخی چالش‌ها در حوزه‌ی صنعت، محیط زیست و نیز بخشی از معضل بیکاری را مرتبط با این موضوع دانست و خاطرنشان کرد: نیازمند تحول در نگاه لابی‌گرایانه و پیگیری یک نظام قانون مند، متفکر و بر مبنای آنالیزهای علمی هستیم.