معاون توسعه مدیریت و جذب سرمایه معاونت علمی مطرح کرد: رشد قابل توجه شرکت های دانش بنیانی که روی تابلوی بورس حضور دارند/عرضه حدود 300 اختراع توسط شرکت های دانش بنیان بورسی

معاون توسعه مدیریت و جذب سرمایه معاونت علمی ابراز داشت شرکت های دانش بنیانی که روی تابلو بورس حضور دارند رشد قابل توجهی داشته اند و تابلوی اختصاصی دارند و در بازار دارایی فکری هم نزدیک به 300 اختراع عرضه شده است.

معاون توسعه مدیریت و جذب سرمایه معاونت علمی مطرح کرد: رشد قابل توجه شرکت های دانش بنیانی که روی تابلوی بورس حضور دارند/عرضه حدود 300 اختراع توسط شرکت های دانش بنیان بورسی

به گزارش خبرنگار عصر ارتباط، علیرضا دلیری معاون توسعه مدیریت و جذب سرمایه معاونت علمی در یازدهمین نشست سراسری فن بازارهای کشور در مورد تحولات بازار سرمایه  گفت: 

 اقدامات زیادی در این حوزه صورت گرفته است شرکت های دانش بنیانی که روی تابلو بورس در حال حاضر حضور دارند رشد قابل توجهی داشته اند و تابلوی اختصاصی دارند و در بازار دارایی فکری هم نزدیک به 300 اختراع عرضه شده و معاملات خوبی هم میان مخترعان و سرمایه گذاران و صاحبان صنایع امضا شده شده است.

فضای سرمایه گذاری  در کشور متحول شده است و بازیگرانی چون بانک ها، بازار سرمایه یا بورس، شرکت های بیمه ای و سازمان های وابسته دولتی منابع مالی خوبی وارد این حوزه کرده اند و شبکه فن بازار ملی ایران یکی از بازوهای مناسب برای ایجاد بسترهای سرمایه گذاری مجموعه های بزرگ اقتصادی کشور و مسیردهی به آنها هستند. دلیری گفت: در پنج سال گذشته اتفاقات خوبی در فضای سرمایه گذاری در حوزه فناوری و نوآوری افتاده است و از مهم ترین تحولات این حوزه ورود بانک ها برای حمایت از شرکت های فناور و دانش بنیان است به صورتیکه فضای رقابتی بین بانک ها ایجاد شده است. 

وی افزود: این مشارکت به مقداری مهم است که بانک مرکزی بانک های پیشتاز در این حوزه را به صورت ماهیانه معرفی می کند و در حال حاضر بانک ها حدود 500 تا 600 میلیارد تومان گردش مالی در حوزه سرمایه گذاری در حوزه فناوری و نوآوری دارند و این موضوع به معیاری برای بررسی عملکرد بانک ها تبدیل شده است.

معاون توسعه مدیریت و جذب سرمایه معاونت علمی، بهترین کمک به شرکت های فناور و نوآور، کوچک و نوپا را سرمایه گذاری دانست و تسهیلات را راهی نه چندان مناسب برای حمایت از این شرکت ها برشمرد.

وی از فن بازارهای منطقه ای به عنوان بهترین بازوی کشور برای ایجاد بسترهایی سرمایه گذاری مجموعه های بزرگ اقتصادی و مسیردهی به این سرمایه گذاری ها پرداخت و از آمادگی حمایت معاونت علمی برای فعال سازی بیشتر فن بازارهای کلیه استان ها، توانمندسازی بروکرهای فناوری این شبکه و اتصال آنها به منابع پولی و بسترهای حمایتی کشور خبر داد.