مشكلات زيرساختي بازی‌های آنلاین کنسولی و رایانه‌ای را گزارش كنيد

جهت بهبود زیرساخت بازی‌های آنلاین و رفع مشکلات آن‌ها؛ بنياد ملي بازي هاي رايانه اي  از مخاطبان این بازی‌ها خواسته كه مشکلات خود را گزارش کنند.

مشكلات زيرساختي بازی‌های آنلاین کنسولی و رایانه‌ای را گزارش كنيد

جهت بهبود زیرساخت بازی‌های آنلاین و رفع مشکلات آن‌ها؛ بنياد ملي بازي هاي رايانه اي  از مخاطبان این بازی‌ها خواسته كه مشکلات خود را گزارش کنند.

به گزارش عصر ارتباط آنلاين به نقل از روابط عمومي بنياد ملي بازي‌هاي رايانه‌اي، برای بررسی مشکلات این بازی‌ها به صورت دقیق‌تر و رصد منشا مشکلات نیاز است تا تعداد نمونه‌ها و اطلاعات اولیه افزایش یابد تا شرکت زیرساخت با بررسی دقیق این اطلاعات اولیه بتواند موضوع را ریشه‌یابی کند.

به دلیل تعدد این بازی‌ها و همچنین تعدد شرکت‌های ارائه دهنده سرویس اینترنت، بهترین روش برای کسب اطلاعات اولیه مشارکت عمومی مخاطبان خواهد بود.

در همین راستا بنياد ملي بازي‌هاي رايانه‌اي از تمام مخاطبان بازی‌های آنلاین کنسولی و رایانه‌ای تقاضا كرده با مراجعه به آدرس اينترنتي https://www.ircg.ir/fa/form/34 و تکمیل فرم مربوطه  اين بنياد رادر جهت رفع این مشکلات یاری كنند.