آپدیت جدید اینستاگرام برای استفاده نابینیان به زودی ارایه می شود

اینستاگرام قصد دارد برای آنکه کاربران نابینا نیز بتوانند از این اپ استفاده کند در آپدیت جدید خود با ارایه توضیحاتی در خصوص عکس ها به نابینایان برای استفاده از اینستاگرام کمک کند.

آپدیت جدید اینستاگرام برای استفاده نابینیان به زودی ارایه می شود

اینستاگرام قصد دارد برای آنکه کاربران نابینا نیز بتوانند از این اپ استفاده کند در آپدیت جدید خود با ارایه توضیحاتی در خصوص عکس ها به نابینایان برای استفاده از اینستاگرام کمک کند.

این توضیحات را می توان به وسیله نرم افزارهای صفحه خوان (screen reader) خواند بنابراین افراد نابینان می توانند هنگام بررسی حساب کاربری، درباره تصاویر توضیحاتی بشنوند.

به دو روش می توان برای تصاویر یک متن جایگزین دریافت کرد. روش اول از هوش مصنوعی استفاده می کند.

اینستاگرام با فناوری شناسایی تصاویر به طور خودکار توضیحاتی درباره آنها تولید می کند. توضیحاتی که با کمک هوش مصنوعی نوشته می شوند و در حقیقت فهرستی از آیتم های موجود در عکس هستند. در این حالت توضیحات کمی ابتدایی و خام هستند.

در روش دوم متن جایگزین توسط کاربر به طور مستقیم تهیه می شود. درهمین راستا اینستاگرام فضایی برای تایپ متن فراهم می کند که هنگام آپلود کردن تصاویر، نمایان می شود. فرد می تواند توضیحاتی درباره عکس را در آنجا بنویسد.

هرچند اینستاگرام اعلام کرده برنامه هایی برای ارتقای دسترسی اپلیکیشن دارد اما جزئیاتی دراین باره ارائه نکرده است.