همراه ما باشید
هفته نامه عصر ارتباط
اولیـن و پرتیـراژتـرین هفتـه نـامه ICT کشـور

استفاده از فناوري تشخيص چهره براي جلوگيري از تقلب در ماراتن

استفاده از فناوري تشخيص چهره براي جلوگيري از تقلب در ماراتن

استفاده از فناوری تشخيص صورت براي جلوگيري ازتقلب در دستور كار چيني ها براي كنترل مسابقه دوي ماراتن قرار گرفته است.

این اقدام در حالی انجام می شود که طی مسابقه ماراتنی در شنژن، تصاویر دوربین های راهنمایی و رانندگی نشان داد برخی از شرکت کنندگان از میان بوته ها مسیر را میانبر زدند. از سوی دیگر همین تصاویر نشان داد افراد خاطی از میان موانع ترافیکی می دوند.

در کل ۲۳۷ شرکت کننده متقلب به وسیله دوربین ها شناسایی شدند و برگزارکنندگان اعلام کردند آنها به مدت دوسال از شرکت در رویدادهای آتی محروم خواهد بودند.

به هرحال برای اجتناب از این امر، مقامات تصمیم گرفته اند در ماراتن کانمینگ از فناوری شناسایی صورت استفاده کنند. پیش بینی می شود در این رویداد ورزشی حدود ۶ هزار شرکت کننده  از جمله ورزشکارانی از سراسر جهان شرکت کنند.

به گفته شینهوا، شرکت کنندگان باید کارت شناسایی معتبر  همراه داشته باشند و از طریق سیستم شناساییصورت، احراز هویت شوند.

سیستم شناسایی صورت،  فناوری است که با توجه به تصویر دیجیتالی یا ویدئو از فرد، هویت او را احراز کند.

درج دیدگاه

عصــر بــازی