انتقاد از وضعیت بهداشتی و مالیاتی خشکشویی های اینترنتی

رییس اتحادیه خشکشویی و لباسشویی تهران از خشکشویی‎های اینترنتی به دلیل رعایت نکردن بهداشت انتقاد کرده است.

انتقاد از  وضعیت بهداشتی و مالیاتی خشکشویی های اینترنتی

رییس اتحادیه خشکشویی و لباسشویی تهران از خشکشویی‎های اینترنتی به دلیل رعایت نکردن بهداشت انتقاد کرده است.

به گزارش عصر ارتباط به نقل از اتاق اصناف ، ابوالفضل رجب زاده در خصوص مکاتیات اتحادیه با مراجع ذی‎ربط مثل سازمان حمایت، اماکن، تعزیرات واتاق ‏های اصناف تهران و ایران در خصوص فعالیت خشکشویی‎های اینترنتی،افزود: فعالیت این خشکشویی‎ها به معضلی تبدیل شده‎اند، مردم بی‌خبر از چگونگی شستشوی لباسها ، پوشاک خود را جهت شستشو به این افراد تحویل می‎دهند،در حالی که این لباسها در کارگاه‎‏های زیر زمینی ویا در واحدهای مسکونی در بدترین شرایط بهداشتی و وبی کیفیت وبا آب خالی شستشو می‎شوند.

وی افزود: حتی در بسیاری از موارد دیده شده است که این افراد لباس‌های تحویلی را در کارگاه‌هایی که پوشاک بیمارستانی را می‌شویند، بدون رعایت موارد بهداشتی شستشو می‎کنند و متاسفانه هیچ نظارتی توسط مراجع ذی‌ربط بر فعالیت این افراد نیست ومکاتبات فراوان اتحادیه هم در این خصوص بی‌نتیجه بوده است.

رجب‌زاده با بیان اینکه هیچ گونه حقوق وعوارض و مالیات نیز توسط این افراد پرداخت نمی‎شود، اظهار داشت: کسب وکار مجازی یعنی اینکه فعالیت در حوزه اینترنتی انجام شود نه اینکه در حوزه فعالیت واحدهای صنفی شناسنامه دار مداخله وایجاد تداخل صنفی نمایند.

این فعال صنفی صدور مجوز فعالیت فعالان اینترنتی توسط اتحادیه ذی‎ربط راراهکار ساماندهی و در جهت نظارت موثر برفعالیت ایشان عنوان کرد.

گفتنی است پیش از این نیز درگیری های مشابهی بین تاکسی های سنتی و تاکسی های اینترنتی وجود داشت که  تاکنون قانون مشخصی برای حل اختلافات موجود شکل نگرفته است.