همکاری آمازون باپلیس برای دستگیری سارقان

پلیس «جرسی سیتی» در آمریکا طرح جدیدی برای یافتن سارقان بسته های  پستی اجرا می کند. پلیس این شهر چند بسته جعلی آمازون را جلوی در خانه ها قرار می دهد تا سارقان را دستگیر کند.

همکاری آمازون باپلیس برای دستگیری سارقان

پلیس «جرسی سیتی» در آمریکا طرح جدیدی برای یافتن سارقان بسته های  پستی اجرا می کند. پلیس این شهر چند بسته جعلی آمازون را جلوی در خانه ها قرار می دهد تا سارقان را دستگیر کند.

به گزارش عصر ارتباط آنلاین، درهمین راستا پلیس «جرسی سیتی»با شرکت آمازون همکاری می کند تا در مناطقی که بیشترین میزان دزدی گزارش شده، برای سارقان تله بگذارد.

 نیروهای پلیس در زنگ خانه های محل عملیات خود  دوربینی نصب می کنند. همچنین بسته ها مجهز به جی پی اس هستند تا به این ترتیب سارقان ردیابی و دستگیر شوند.

در یکی از موارد یک بسته ۳ دقیقه پس از رسیدن به مقصد خود دزدیده شد. البته فرد مظنون به سرعت توسط پلیس دستگیر شد. با این وجود تمام عملیات های دستگیری سارقان موفقیت آمیز نبوده اند.  

به هرحال  طرح همکاری آمازون و پلیس به طور محدود اجرا می شود. باتوجه به حجم بسته های پستی آمازون، امکان اجرای آن به طور همزمان وجود ندارد.

نقد و بررسی بازی