همراه ما باشید
هفته نامه عصر ارتباط
اولیـن و پرتیـراژتـرین هفتـه نـامه ICT کشـور
هفته نامه عصر ارتباط - اولین و پر تیراژترین هفته نامه iCT کشور

با بررسی بودجه سال 98 مشخص شد:

اختصاص ۱۱ میلیارد تومان به پلیس فتا برای سال آینده

اختصاص ۱۱ میلیارد تومان به پلیس فتا برای سال آینده

بررسی اعداد و ارقام لایحه بودجه سال آینده کشور نشان می‌دهد که بودجه پیش‌بینی شده برای پلیس فتا برای سال ۹۸ معادل ۱۱ میلیارد تومان درنظر گرفته شده است.

به گزارش عصر ارتباط، لایحه سند مالی سال آینده کشور توسط رئیس‌جمهور به مجلس تقدیم شد تا در مسیر چکش‌کاری بیشتر نمایندگان مردم در بهارستان و کمیسیون‌های تخصصی قرار گیرد.

یکی از بندهای مندرج در جداول خلاصه بودجه دستگاه‌های اصلی و زیرمجموعه در این لایحه، مربوط به «نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران» با مجموع بودجه پیشنهادی 15 هزار و 73 میلیارد و 417 میلیون و 700 هزار تومان است که 96 درصد آن به عنوان جاری در نظر گرفته شده و باقی، برای هزینه‌کرد عمرانی در نظر گرفته شده است.

از جمله زیرمجموعه‌های ناجا، پلیس فتا است که در ردیف خلاصه بودجه، رقم 11 میلیارد تومان برای آن در سال 98 در نظر گرفته شده که تماما مربوط به بودجه جاری است.

بودجه مصوب سال جاری برای پلیس فتا، 10 میلیارد تومان است.

درج دیدگاه

بررسی بازی