قيمت نهايی اینترنت موبایل اين هفته اعلام می شود

وزیر ارتباطات از اتمام بررسی وضعیت چندماهه اخیر قیمت گذاری اینترنت موبایل از سوی اپراتورها و افزایش قیمت آن با توجه به شکایت کاربران، خبر داد و گفت: این مدل تعرفه گذاری اصلاح می شود.

قيمت نهايی اینترنت موبایل اين هفته اعلام می شود

وزیر ارتباطات از اتمام بررسی وضعیت چندماهه اخیر قیمت گذاری اینترنت موبایل از سوی اپراتورها و افزایش قیمت آن با توجه به شکایت کاربران، خبر داد و گفت: این مدل تعرفه گذاری اصلاح می شود.

به گزارش عصر ارتباط آنلاين،محمدجواد آذری جهرمی با تاکید براینکه در این هفته نظر نهایی خود را در رابطه با نرخ گذاری اینترنت موبایل اعلام می کنیم، افزود: تصمیمات مهمی گرفته شده تا فرآیند افزایش نرخ ها متوقف شود و اصلاحاتی نیز درباره نرخ گذاری اینترنت موبایل از سوی اپراتورها صورت گیرد. تغییر نرخ بسته های ترکیبی اینترنت موبایل (بسته های روزانه و شبانه) از شهریورماه امسال، نارضایتی کاربران را به همراه داشته و کاربران این نارضایتی را در شبکه های اجتماعی به وزیر ارتباطات اعلام می کنند.