تا پایان سال جاری میلادی؛

300 شهر اروپا هوشمند می شوند

نتایج گزارش‌ها حاکی از آن است که ۳۰۰ شهر اروپا تا پایان سال ۲۰۱۹ هوشمند می‌شوند.

 300 شهر اروپا هوشمند می شوند

نتایج گزارش‌ها حاکی از آن است که ۳۰۰ شهر اروپا تا پایان سال ۲۰۱۹ هوشمند می‌شوند.

به گزارش عصر ارتباط آنلاین به کمک پروژه شهرهای هوشمند و  اتحادیه نوآوری در اروپا،   ۷۸ شهر در اروپا در حال آماده‌شدن برای تبدیل شدن به یک شهر هوشمند هستند و قرار است که تا پایان سال ۲۰۱۹، ۳۰۰ شهر در سراسر اروپا هوشمند شوند.

کمسیون اروپا به طور رسمی پروژه SCC EIP  (هوشمندسازی شهرها) را در سال ۲۰۱۲ اعلام کرده است.

در این طرح قرار است به جای تامین مستقیم مالی، توسعه شهرهای هوشمند با همکاری شهروندان، مدل‌های کسب و کار و سهامداران انجام شود و به زیرساخت‌های یکپارچه، برنامه‌ریزی، سیاست و مقررات یکپارچه و موارد مرتبط با شهرهای هوشمند و شهروندان توجه شود.

این هدف با ایجاد شهرهای هوشمند در سراسر اروپا انجام خواهد شد.

شهر هوشمند به شهری گفته می‌شود که بر اساس آخرین نظریه‌های تکامل یافته مدیریت شهری بر پایه فناوریاطلاعات و ارتباطات، داری ۶ معیار اصلی ذیل باشد:

حکمروایی هوشمند 

شهروند هوشمند 

محیط زندگی و محل زندگی هوشمند

اقتصاد هوشمند

حمل و نقل هوشمند 

انرژی هوشمند .