وزیر ارتباطات:

قطعاً فیلترینگ گردن وزارت ارتباطات و دولت نیست

محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به طرح سؤال نمایندگان مجلس از وی در خصوص اعمال فیلترینگ و اینکه گفته می‌شود دولت مسئول اجرایی کردن آن است، گفت: قطعاً فیلترینگ نه گردن وزارت ارتباطات و نه دولت است.

قطعاً فیلترینگ گردن وزارت ارتباطات و دولت نیست

محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به طرح سؤال نمایندگان مجلس از وی در خصوص اعمال فیلترینگ و اینکه گفته می‌شود دولت مسئول اجرایی کردن آن است، گفت: قطعاً فیلترینگ نه گردن وزارت ارتباطات و نه دولت است.
وزیر ارتباطات ادامه داد: «سال ۹۵ فعالیتی را آغاز کردیم و گفتیم که به قانون بازگردیم، تجهیزات فیلترینگ را خود شرکت‌های اینترنتی فراهم کنند و در حال حاضر هم قائل بر این هستیم که اعمال فیلترینگ را همین شرکت‌ها بر اساس حکم قضایی و کارگروه تعیین مصادیق انجام دهد.»

وی افزود: دولت ۶ عضو در کارگروه تعیین مصادیق دارد و بیش از یکسال است که این کارگروه تشکیل جلسه نداده و نظرخواهی از دولت درباره فیلترینگ نشده است.

وی ادامه داد: حکم قضایی نشان می‌دهد که دولت در این زمینه درگیر نیست پس بنابراین باید گردن چه کسی باشد؟ باید برای مردم شفاف‌سازی شود که تصمیم‌گیری در این عرصه و ابلاغ‌کننده کیست.
آذری جهرمی با بیان اینکه اگر دولت در جایی حضور پیدا کند تمام مسئولیتش را می‌پذیرد و توضیح هم می‌دهد، گفت: اینکه ما را در قالب سؤال به مجلس فرا بخوانند و توضیح بخواهند که اثرات این موضوع چیست، حق نمایندگان است و ما قطعاً از این فرصت استفاده و گزارش هایی ارائه خواهیم داد که این موضوع چه اثراتی داشته است.

گفتنی است که وزیر ارتباطات در حالی مدعی استکه مسوولیت فیلترینگ بر عهده وزارت ارتباطات نیست که پیش از این حسن روحانی رییس جمهوری وعده داده بود دست وزیر ارتباطات روی دکمه فیلترینگ نرود.