افتتاح همزمان دو پروژه ایران زمین در همایش بانکداری و نظام پرداخت

با حضور اعضای هیات مدیره و رییس هیات مدیره بانک ایران زمین و شرکت توسن از دو محصول بانک ایران زمین در همایش بانکداری الکترونیک و نظام پرداخت رونمایی شد.

افتتاح همزمان دو پروژه ایران زمین در همایش بانکداری و نظام پرداخت

با حضور اعضای هیات مدیره و رییس هیات مدیره بانک ایران زمین و شرکت توسن از دو محصول بانک ایران زمین در همایش بانکداری الکترونیک و نظام پرداخت رونمایی شد.
پور سعید رییس هیات مدیره بانک ایران زمین در این خصوص گفت:بانک ایران زمین در راستای تحقق بانکداری دیجیتالی و در مسیر تحقق آن در همایش بانکداری دو محصول خود رامعرفی و رونمایی رسمی می کندکه یکی از این محصول ها هدیه کارت "بدون شارژ اولیه"و دیگری ایران زمین بوم است.
وی در مورد معرفی هدیه کارت ایران زمین گفت:با تهیه کارت هدیه بدون شارژاولیه بانک ایران زمین، بدون صرف زمان اضافه جهت انجام عملیات صدور و  شارژ کارت هدیه در شعبه، می توانید کارتهای هدیه آماده رادریافت و در هر زمان و به مبلغ دلخواه بیشتر از ۲۰۰هزار ریال و تا سقف ۵ میلیون ریال ، کارت هدیه خود را شارژ کنید.
در ادامه اینانلو معاون فناوی اطلاعات بانک ایران زمین گفت:هدیه بانک ایران زمین به اکوسیستم دیجیتالی کشور یک پلتفرم و بستری در فضای اینترنتی است که کمبود آن در نظام بانکی محسوس بود.
 ایران زمین بوم بر اساس این زیر ساخت و پلتفرم فضایی ایجاد می کند که استارتاپ ها فین تک ها و دیگر بازیگران فضای دیجیتالی کشور بتوانندبه این پلتفرم وصل شوند و از خدمات آن استفاده کنند.
وی در ادامه افزود:ایران زمین بوم  با احراز هویت مشتریان فضایی را برای استارتاپ ها، فین تک ها و دیگر بازیگران صحنه دیجیتالی ایجاد می کند که فعالیت آنها با سهولت انجام گیرد.