ساخت روبات متفکر در دانشگاه کلمبیا

محققان روباتی ساخته اند که می تواند فکر کند و بدون برنامه ریزی از پیش تعیین شده و با تمرین فعالیت هایی انجام دهد.

ساخت روبات متفکر در دانشگاه کلمبیا

محققان روباتی ساخته اند که می تواند فکر کند و بدون برنامه ریزی از پیش تعیین شده و با تمرین فعالیت هایی انجام دهد.

 مهندسان دانشگاه کلمبیا ادعا می کنند یک بازوی مکانیکی ساخته اند که بدون برنامه ریزی وهیچ گونه دستوری به طور  خودکار فعالیت هایی را انجام داده است.

به گفته محققان این نخستین باری است که یک روبات با قابلیت «تصور کردن خود» ساخته شده است و با کمک این قابلیت می تواند هدف خود را دریابد و راهی برای انجام آن بیابد.

تا به امروز محققان نتوانسته بودند ماشین هایی بسازند که مانند انسان هوش خود را توسعه دهند.

به هرحال این بازوی روباتیک هیچ گونه برنامه ای درباره فیزیک، هندسه یا موتور دینامیک نداشت.روبات مذکور حدود ۳۵ ساعت در اطراف حرکت کرد. البته در این مدت زمان یک سیستم یادگیری ماشینی داخل آن نیز مشغول فعالیت بود.

در نهایت روبات توانست ابعاد و قابلیت های خود را درک کند. پس از آن توانست با موفقیت اشیا را از جای خود بردارد و در مکان دیگری قرار دهد.

«هاد لیپسون» مدیر آزمایشگاه« کریتیو ماشین » در دانشگاه نیویورک می گوید:رفتار روات شبیه نوزاد تازه متولد شده در گهواره خود است. هرچندقدرت این نوع روبات ها هنوز هم در مقایسه با انسان اندک و خام است، اما ما معتقدیم این توانایی مسیر را برای تولید ماشین هایی خودآگاه فراهم می کند.

از این روبات برای انجام فعالیت های دیگر مانند نوشتن یک متن با استفاده از مارکر استفاده شد.

دراین میان دانشمندان قابلیت روبات را برای رصد هرگونه خسارت به خود آزمایش  کردند. آنها به وسیله پرینتر ۳ بعدی یک بخش با ظاهر معیوب چاپ کردند تا خسارت را شبیه سازی کنند و روبات توانست این تغییر را رصد کند.