همراه ما باشید
هفته نامه عصر ارتباط
اولیـن و پرتیـراژتـرین هفتـه نـامه ICT کشـور

شکایت گروهی علیه اپل به خاطر احراز هویت دو مرحله ای

شکایت گروهی علیه اپل به خاطر احراز هویت دو مرحله ای

طبق شکایت گروهی که علیه اپل انجام شده، فرایند احراز هویت دو مرحله ای دستگاه های این شرکت وقت کاربر را هدر می دهد و از لحاظ مالی به او خسارت می زند.

به گزارش عصر ارتباط آنلاین و به نقل از اپل اینسایدر، طبق این شکایت احراز هویت دو مرحله ای این شرکت برای کاربران  اختلال ایجاد می کند  و فعال شدن این فرایند مدت زمان زیادی طول می کشد. 

این شکایت که توسط «جی برودسکی» در کالیفرنیا انجام شده، اپل برای فعال سازی احراز هویت دو مرحله ای از کاربر اجازه نمی گیرد. همچنین هنگام این شیوه احراز هویت یک فرایند ورود غیر مستقیم را به کاربر تحمیل می کند که پس از فعال شدن دستگاه، فرد باید علاوه برخاطر سپردن رمز، باید به یک دستگاه یا شماره تلفن معتبر دیگر دسترسی داشته باشد.

اسناد مربوط به این شکایت حاکی از آن است که این روند به کاربران خسارت می زند. این خسارات عبارتند از ضررهای اقتصادی، هدر رفتن زمان فرد برای یک فرایند طولانی ورود.

درج دیدگاه

عصــر بــازی