رییس جدید مرکز توسعه تجارت الکترونیکی منصوب شد

با حکم وزیر صنعت، معدن و تجارت، علی رهبری به سمت ریاست مرکز توسعه تجارت الکترونیکی منصوب شد.

رییس جدید مرکز توسعه تجارت الکترونیکی منصوب شد

با حکم وزیر صنعت، معدن و تجارت، علی رهبری به سمت ریاست مرکز توسعه تجارت الکترونیکی منصوب شد.

به گزارش عصر ارتباط آنلاین و به نقل از مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، طی حکمی از سوی رضا رحمانی  وزیر صنعت، معدن و تجارت، علی رهبری به سمت ریاست مرکز توسعه تجارت الکترونیکی منصوب شد. 

در حکم انتصاب وی به سمت ریاست مرکز توسعه تجارت الکترونیک آمده است: با توجه به سوابق و تجربیات ارزشمند جناب عالی، به موجب این حکم به سمت «رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی» منصوب می‌شوید. 

انتظار دارد با به کارگیری خلاقیت و مساعی خود و بهره‌برداری بهینه از توانمندی‌های موجود و با تاکید بر جلب مشارکت کلیه همکاران، انجمن‌ها و تشکل‌های بخش خصوصی و همچنین استفاده از ابزارها و استانداردهای ملی و بین‌المللی نسبت به توسعه کاربردهای تجارت الکترونیکی در کشور و توسعه تبادلات ملی و بین‌المللی و ارائه پیشنهادات اثربخش، موجبات پیشرفت امور را فراهم نمایید. 

توفیق روز افزون شما را از خداوند متعال مسالت ‌می‌نمایم. 

رضا رحمانی