استاندارد اینترنت «۵جی» در انگلیس بررسی می شود

انگلیس برای نخستین بار استاندارد اینترنت «۵جی» را در یک کارخانه در ورسستر آزمایش می کند تا مشخص شود نسل آتی اینترنت موبایل چه اموری را در کارخانه تسهیل می کند.

استاندارد اینترنت «۵جی» در انگلیس بررسی می شود

انگلیس برای نخستین بار استاندارد اینترنت «۵جی» را در یک کارخانه در ورسستر آزمایش می کند تا مشخص شود نسل آتی اینترنت موبایل چه اموری را در کارخانه تسهیل می کند.

به گزارش عصر ارتباط آنلاین، امروز نخستین آزمایش صنعتی استاندارد اینترنت 5G در انگلیس انجام می شود. این آزمایش گامی مهم در راستای ایجاد کارخانه های هوشمند در انگلیس است.
تست مذکور با استفاد از  فناوری ارتقا یافته 5G حسگرهایی را در واحد «ورسستر» کارخانه «بوش» فعال می کند. در این واحد محصولات گرمایشی و آب گرم تولید می شود.
کنسرسیوم5G  ورسستر که با کمک دولت فعالیت می کند، عوامل مختلف از جمله سرعت و تاخیر را رصد می کند تا مشخص شود نسل آتی اینترنت موبایل عملیات های کارخانه ای را تا چه میزان تسهیل می کند. هواوی،  BT و O2 اعضای این کنسرسیوم هستند. 
پیش از این چند کشور از جمله انگلیس درباره دخالت هواوی در  مراکز زیربنای 5G ابراز نگرانی کرده اند.