پیش بینی حرکت عابران با هوش مصنوعی

دانشگاه میشیگان، که به خاطر تلاش های خود در زمینه فناوری خودروهای خودران شناخته شده است، طرحی را در دست اجرا دارد که به رانندگان کمک می کند حرکات عابران پیاده را پیشبینی کنند.این سیستم می تواند در پیشگیری از تصادفات رانندگی بی نظیر باشد.

پیش بینی حرکت عابران با هوش مصنوعی

دانشگاه میشیگان، که به خاطر تلاش های خود در زمینه فناوری خودروهای خودران شناخته شده است، طرحی را در دست اجرا دارد که به رانندگان کمک می کند حرکات عابران پیاده را پیشبینی کنند.این سیستم می تواند در پیشگیری از تصادفات رانندگی بی نظیر باشد.

نگاه کردن به عابران پیاده و پیش بینی آنچه که انجام می دهند، قسمت عمده ای از وقت راننده را می گیرد. درک اینکه یک شخص می خواهد وارد خیابان شود یا خیر بسیار سخت است، ولی به نظر می رسد این کار را می توان با کمک خودرو هوشمند انجام داد.

الگوریتم های هوش مصنوعی می توانند برخی از رفتارهای انسان را همزمان رصد و پیشبینی کنند و این موضوع می تواند در هنگام رانندگی بسیار کاربردی باشد.

سیستم جدید طراحی شده توسط دانشگاه میشیگان، نه تنها مسیر افراد را رصد می کند، بلکه می تواند حرکات افراد را پیشبینی کرده و بر اساس حرکات افراد حدس بزند انان چه رفتاری از خود نشان می دهند، یا نشان خواهند داد.

 

این سیستم فوق هوشمند پشت ترافیک، پشت چراغ های قرمز و شرایطی مشابه به شدت کاربردی است و می تواند به افراد کمک کند با مشکل پریدن عابران پیاده وسط خیابان مبارزه کنند.

تنها کافیست عابر پیاده تنها یک حرکت کوچک به سمت خیابان انجام دهد تا سیستم هوشمند هشدار دهد و اعلام کند عابر پیاده آماده انجام حرکتی اشتباه است.

اگرچه این سیستم مبتنی بر هوش مصنوعی هنوز در مراحل اولیه فعالیت خود است، اما با توسعه این سیستم می توان انتظار تغییر و تحولاتی خیره کننده را در حوزه رانندگی و پیشگیری از تصادفات داشت.