ساخت موزه تمام روباتیک در کره جنوبی

کره جنوبی روند ساخت موزه تمام روباتیک خود را با انتخاب یک طراحی برتر آغاز کرده است. قرار است این موزه از هر نظر روباتیک و بدون دخالت انسان ساخته شده و فعالیت کند.

ساخت موزه تمام روباتیک در کره جنوبی

کره جنوبی روند ساخت موزه تمام روباتیک خود را با انتخاب یک طراحی برتر آغاز کرده است. قرار است این موزه از هر نظر روباتیک و بدون دخالت انسان ساخته شده و فعالیت کند.

موزه روباتیک به طور اخص به علوم روبات های برنامه ریزی شده می پردازد. طرح اولیه این موزه تمام روباتیک را  گروهی از معماران یک شرکت ترکیه ای در جریان مسابقه طراحی موزه به دست آوردند.

بر اساس طرح هایی که هم اکنون در دست است قرار است این موزه ظاهری شبیه به تخم مرغ داشته باشد.شرکت طراح این موزه تخم مرغی در بیانیه ای نوشته: بدیهی است که طرح ما جسورانه و اغراق آمیز است.طرح این ساختمان به وضوح توسط انسان هایی با استعداد ارائه شده است، اما در این طراحی کامپیوترها نیز نقش ایفا کرده اند.  قطعات به صورت دیجیتالی طراحی می شوند و روبات ها "قالب های موزه، سیستم مونتاژ، جوش و برش قطعات و حتی سرهم کردن قطعات را انجام می دهند.  اساس کار ما استفاده از قطعات سه بعدی و قرار دادن این قطعات در کنار یکدیگر  است."

در واقع برخلاف دیگر پروژه های معماری که توسط انسان ها طراحی و ساخته می شوند، این پروژه توسط از ابتدا تا انتهای مراحل ساخت با دخالت انسانها طراحی و ساخته می شود. ساخت و ساز این موزه در سال 2020 آغاز خواهد شد و ساختمان آن به عنوان یک شاخه  از موزه متروپولیتن سئول باز می شود.