رونمایی از تمبر بانک ایران زمین

مدیرعامل بانک ایران زمین گفت: رونمایی از تمبر بانک ایران زمین نشانگر حرکت این بانک در راستای دستیابی به اهداف است و ما در برنامه خود تدارک دیده ایم که به یک بانک دیجیتالی تبدیل شویم.

رونمایی از تمبر بانک ایران زمین

مدیرعامل بانک ایران زمین گفت: رونمایی از تمبر بانک ایران زمین نشانگر حرکت این بانک در راستای دستیابی به اهداف است و ما در برنامه خود تدارک دیده ایم که به یک بانک دیجیتالی تبدیل شویم.

 عبدالمجید پورسعید  مدیرعامل بانک ایران زمین در مراسم رونمایی از تمبر این بانک گفت: حرکت بانک‌های کشور به سمت دیجیتالی شدن آغاز شده است و گام‌های مهمی نیز برداشته شده است و با توجه به تغییر سریع تکنولوژی در سیستم بانکی دنیا، این گام‌ها در کشور ما باید سریع‌تر و بلندتر برداشته شود.

مدیرعامل بانک ایران زمین افزود: بانک ایران زمین یکی از بانک‌هایی است خود را با تکنولوژی‌های روز سازگار کرده، و اولین بانکی بوده که در جهت دیجیتالی شدن گام برداشته است.

پورسعید اظهار داشت: رونمایی از تمبر بانک ایران زمین نشانگر حرکت این بانک در راستای دستیابی به اهداف است و ما در برنامه خود تدارک دیده ایم که به یک بانک دیجیتالی تبدیل شویم. 

این در حالی است که ما اولین بانکی بودیم که برنامه ریزی برای تحول دیجیتالی در نظام بانکی را اعلام کرده و تلاش نموده ایم که خدمات خود را به مشتریان متنوع‌تر کنیم.

مدیرعامل بانک ایران زمین اظهار داشت: جای خوشحالی دارد که بانک‌های دیگر نیز این حرکت را شروع و برای آن برنامه ریزی کرده اند و بر این اساس بانک ایران زمین به زودی خدمات جدیدی را به مشتریان ارائه خواهد داد.