زیاده خواهی جیرینگ کار دستش داد

براساس شنیده های تایید نشده اکنون که قراردادهای شرکت های پرداخت الکترونیک با شرکت جیرینگ رو به اتمام است و کوتاه نیامدن جیرینگ از سهم خواهی کارمزد شاپرکی از psppها باعث شده شرکت آسان پرداخت پرشین بزرگترین پرچمدار این حوزه از خرید شارژ مستقیم از جیرینگ خودداری کند.

زیاده خواهی جیرینگ کار دستش داد

براساس شنیده های تایید نشده اکنون که قراردادهای شرکت های پرداخت الکترونیک با شرکت جیرینگ رو به اتمام است و کوتاه نیامدن جیرینگ از سهم خواهی کارمزد شاپرکی از psppها باعث شده شرکت آسان پرداخت پرشین بزرگترین پرچمدار این حوزه از خرید شارژ مستقیم از جیرینگ خودداری کند.

براساس این گزارش به نظر می رسد افزایش فشار از سوی جیرینگ برای ادامه دریافت سهم شاپرکی کارمزد pspها در حالی ادامه دارد که چند ماه پیش بانک مرکزی به بانک ها ابلاغ کرد که بابت تراکنش های ussd دیگر نیازی به پرداخت کارمزد ندارند و از آن زمان تاکنون شرکت های psp به ناچار براساس قراردادی که با شرکت جیرینگ داشتند مجبور به پرداخت سهم کارمزد وجود نداشته از حیب خودشان به جیرینگ بودند.

البته اینکه آپ توانسته مالکیت سرکد ۷۳۳ را که انحصارا در اختیار شرکت جیرینگ بوده با وجود عدم خرید شارژ از این شرکت حفظ کند خود موضوعی پیچیده است چرا که تا پیش از این بارها دیده شده مدیرعامل شرکت جیرینگ برای اعمال فشار به امضای قرارداد از سوی شرکت های پرداخت الکترونیک با قطع کرد سرکدهای ussd از این روش استفاده می کرد، اما اینکه اکنون این اتفاق برای شرکت آسان پرداخت نیافتاده جای بسی شگفتی است.

احتمالا در روزهای آینده خبرهای جدی تری در این حوزه به گوش خواهد رسید چرا که براساس شنیده های تایید نشده همراه اول قصد دارد از سهامداری شرکت جیرینگ کنار بکشد و به نظر می رسد جدا شدن آپ از جیرینگ آغازی برای این مسیر باشد.