تحولی جدید در توانایی های ربات ها

تلاش برای آموختن امور پیچیده به ربات‌ها به نقطه عطف جدیدی رسیده و پژوهشگران دانشگاه ام آی تی توانسته اند با شناساندن اشیای گوناگون به ربات‌ها، درست کردن سوشی را به آنها بیاموزند.

تحولی جدید در توانایی های ربات ها

تلاش برای آموختن امور پیچیده به ربات‌ها به نقطه عطف جدیدی رسیده و پژوهشگران دانشگاه ام آی تی توانسته اند با شناساندن اشیای گوناگون به ربات‌ها، درست کردن سوشی را به آنها بیاموزند.

پژوهشگران دانشگاه ام آی تی، بدین منظور یک سیستم شبیه ساز برای شناسایی ذرات توسط روبات‌ها ابداع کرده اند که به آنها امکان می‌دهد با اشیای بسیار ریز هم تعامل کرده و آنها را در دست بگیرند.

این سیستم باعث واکنش مناسب روبات‌ها به مواد کوچک شده و درک آنها از مواد مختلف را ارتقا می بخشد. روباتی که بدین منظور طراحی شده RiceGrip نام داشته و دارای دو انگشت است. این روبات می‌تواند با انگشت‌های خود مواد منعطف را به اشکال مختلف درآورد.

یک دوربین پیشرفته با قابلیت شناسایی اشیا هم، تغییر شکل مواد مختلف با استفاده از انگشتان این روبات را تسهیل می‌کند. محققان امیدوار هستند که روبات یادشده در آینده علاوه بر تهیه سوشی بتواند غذاهای مختلف دیگری را نیز تهیه کند.

دیدگاه‌ها

    ارسال دیدگاه