وزیر ارتباطات اپراتورها را موظف کرد جلوی مسابقات بخت آزمایی را بگیرند

وزیر ارتباطات اپراتورهای تلفن همراه را موظف کرد تا جلوی پدیده مسابقات غیر مشروع بخت آزمایی را بگیرند.

وزیر ارتباطات اپراتورها را موظف کرد جلوی مسابقات بخت آزمایی را بگیرند

وزیر ارتباطات اپراتورهای تلفن همراه را موظف کرد تا جلوی پدیده مسابقات غیر مشروع بخت آزمایی را بگیرند.

محمد جواد آذری جهرمی ظهر امروز (چهارشنبه) در صفحه توییتر خود نوشت: روز گذشته طی دستوالعملی، مدیران عامل اپراتورهای تلفن همراه را موظف کردم شخصا بر روند مسابقات غیرمشروع #بخت‌آزمایی در تلویزیون و غیرآن نظارت کنند و جلوی این پدیده سوء را بگیرند. عدم رعایت دستورالعمل برای اپراتورها عواقب جدی درپی خواهد داشت.