تغییر لوگوی گوگل به مناسبت روز جهانی کارگر

امروز اول ماه مه مصادف با ۱۱ اردیبهشت، روز جهانی کارگر است و به همین مناسبت گوگل امروز از لوگویی که ویژه این روز طراحی کرده استفاده کرد.

تغییر لوگوی گوگل به مناسبت روز جهانی کارگر

امروز اول ماه مه مصادف با ۱۱ اردیبهشت، روز جهانی کارگر است و به همین مناسبت گوگل امروز از لوگویی که ویژه این روز طراحی کرده استفاده کرد.

روز جهانی کارگر یک جشن و مراسمی کارگری و از سوی طبقات کارگر است که هر ساله در روز اول ماه مه برگزار می‌شود.

در این روز بسیاری از حزب‌های گوناگون تظاهرات و راهپیمائی‌های خیابانی برگزار می‌کنند.

ده‌ها سال است که در این روز، در کشورهای مختلف به استثنای آمریکا، کانادا و چند کشور کوچک مراسم ویژه برگزار می‌شود.

مناسبت اول ماه مه به عنوان روز کارگر به این لحاظ بوده‌است که در چهارم ماه مه سال ۱۸۸۶ و در چهارمین روز اعتصاب و تجمع کارگران آمریکایی در شهر شیکاگو، پلیس به روی آنان آتش گشود که شماری کشته و عده‌ای مجروح بر جای گذاشت.

در پی آن هم چهار تن اعدام شدند. کارگران اعتصابی خواستار تعدیل شرایط کار و کاهش ساعات روزانه کار از ده ساعت به ۸ ساعت بودند.

د رهمین راستا گوگل به مناسبت این روز ارزشمند، لوگوی خود را تغییر داد.

دیدگاه‌ها

    ارسال دیدگاه