کمک فناورانه به زندگی حیوانات

پیشرفت های اخیر در حوزه فناوری تنها اختصاص به زندگی انسانها ندارد؛ چرا که زندگی حیوانات نیز متأثر از پیشرفت های فناورانه دگرگون شده و سبکی جدید از زندگی را برای آن ها رقم زده است.

کمک فناورانه به زندگی حیوانات

پیشرفت های اخیر در حوزه فناوری تنها اختصاص به زندگی انسانها ندارد؛ چرا که زندگی حیوانات نیز متأثر از پیشرفت های فناورانه دگرگون شده و سبکی جدید از زندگی را برای آن ها رقم زده است.

امروزه طراحی و عرضه فناوریهای نوین در حوزه سلامت و ردیابی حیوان خانگی اگر چه به صورت تدریجی صورت می گیرد اما تنوع و گستردگی بسیاری را در بر می گیرد. به طور نمونه همه روزه شاهد عرضه میکروچیپ های هوشمند و متنوعی به بازار هستیم که با قرارگیری در بدن حیوان خانگی، آن ها را ردیابی کرده و در صورت گم شدن به خانواده بازگردانده می شوند. همچنین حلقه ها و گجت های هوشمندی ساخته شده است که تنها با قرارگیری بر گردن و یا مچ دست و پای حیوان، بر سلامتی و فعالیت های روزانه حیوان خانگی نظارت دائمی می کند.

در همین حال فناوری به حیوان هایی که در اثر آسیب های دردناک و یا بیماری دچار قطع عضو شده اند نیز کمک کرده و زندگی آن ها را نجات داده است. به طور نمونه پروتزهای طبیعی و هوشمندی طراحی و ساخته شده اند تا با قرارگیری در عضو قطع شده حیوان، زندگی دوباره ای را به آن ها می بخشد.

 فناوریهای نوین علاوه بر سلامت حیوان بر محافظت و جلوگیری از انقراض جمعی حیوان های وحشی نیز کمک کرده و به گونه ای معجزه آسا زندگی آن ها را نجات داده است.

طی چند دهه گذشته شاهد بودیم که زندگی گونه های بسیاری از فیل ها و حیوانات وحشی از طریق شکار غیرمجاز  به خطر افتاده و با جابجایی اجباری خطر انقراض جمعی در میان آن ها گسترده تر شده است. اما با توسعه هواپیماهای بدون سرنشین، این خطر تا حد قابل توجهی رفع شده و دیگر شکارچیان قادر به کشتار غیرقانونی حیوان های در حال انقراض نمی باشند. 

امروزه هواپیمای بدون سرنشین با حضور در آسمان برخی از جنگل های آفریقای جنوبی، زیمبابوه، بوتسوانا و دیگر کشورها به گشت زنی پرداخته و با شناسایی شکارچیان غیرمجاز، گونه های کمیاب را نیز مجبور به کوچ اجباری از منطقه پرخطر می کنند.

چمن زن هوشمند هم به بازار آمد

چمن زن هوشمند هم به بازار آمد

دیدگاه‌ها

    ارسال دیدگاه