تولید صفحه خورشیدی جهت تصفیه هوا

یک شرکت نوپای انگلیسی با همکاری امپریال کالج لندن نوعی صفحه خورشیدی – زیستی تولید کرده که قادر به تصفیه هوا و بهبود کیفیت آن است.

تولید صفحه خورشیدی جهت تصفیه هوا

یک شرکت نوپای انگلیسی با همکاری امپریال کالج لندن نوعی صفحه خورشیدی – زیستی تولید کرده که قادر به تصفیه هوا و بهبود کیفیت آن است.

این شرکت که Arborea نام دارد، می‌گوید می‌توان از این صفحه برای حذف دی اکسیدکربن و انتشار اکسیژن در جو زمین استفاده کرد. شرکت سازنده مدعی است که کارآیی این صفحه از درختان عادی بیشتر بوده و هر یک از این صفحات که مساحتشان به اندازه یک درخت عادی است به اندازه ۱۰۰ درخت برای تصفیه هوا کارآیی دارند.

در صفحات یادشده از گیاهان میکروسکوپی مانند میکروالگا یا فیتوپلانکتون برای تصفیه هوا استفاده شده است. این صفحات به سادگی بر روی زمین، ساختمان‌ها و دیگر سازه‌های شهری قابل نصب هستند. گیاهان مذکور با استفاده از فرایند فوتوسنتز دی اکسید کربن هوا را جذب و حذف می‌کنند و سپس اکسیژن تولید می‌کنند.

گیاهان میکروسکوپی مذکور علاوه بر تصفیه هوا، یک نوع پروتئین ارگانیک نیز تولید می‌کنند که می‌تواند برای بهبود تغذیه گیاهان و درختان به کار رود. فناوری مذکور فعلاً در مرحله آزمایشی است و زمان تجاری سازی آن مشخص نیست.

هوش مصنوعی در خدمت پخت نان

هوش مصنوعی در خدمت پخت نان

کمک فناورانه به زندگی حیوانات

کمک فناورانه به زندگی حیوانات

دیدگاه‌ها

    ارسال دیدگاه