ساماندهی کافی‎نت‎ها جهت ثبت اظهارنامه مالیاتی

اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران طبق سالهای گذشته طرح ساماندهی کافی‎نت‎ها جهت ثبت اظهارنامه مالیاتی را آغاز کرد.

ساماندهی کافی‎نت‎ها جهت ثبت اظهارنامه مالیاتی

اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران طبق سالهای گذشته طرح ساماندهی کافی‎نت‎ها جهت ثبت اظهارنامه مالیاتی را آغاز کرد.

بر اساس طرح ساماندهی آی‎پی‎ها جهت ثبت اظهارنامه مالیاتی، برای ثبات و جلوگیری از پایمال شدن حقوق اعضای دارای جواز کسب اتحادیه صنف فناوران رایانه، آی‎پی جدید به واحدهای صنفی که جواز ندارند و یا به تازگی درخواست جواز کرده‌اند تا بعد از فصل ثبت اظهارنامه واگذار نخواهد شد.

همچنین واحدهایی که آی‎پی آنها خارج از آدرس جواز کسب استفاده می‎شود، سریعا باطل خواهد شد. هیچ واحد صنفی نیز نمی‎تواند درمحل دیگری که دارای جواز کسب نیست فعالیت کرده و ثبت اظهارنامه انجام 

دهد.

بر همین اساس معرفی نامه به واحدهای صنفی برای فعالیت یا استقرار در سازمان‎ها و یا موسسات جهت ثبت اظهارنامه ارایه نمی‌شود و درصورت بازرسی و انجام اینکار آی پی فرد متخلف باطل خواهد شد.

تاکید می‌شود که واحدهای صنفی نمی‎توانند آی‌پی خود را به کسی دیگر به صورت دایمی یا موقت واگذار کند. در زمان ثبت اظهارنامه افرادی با معرفی نامه از طرف اتحادیه فناوران رایانه به واحدها مراجعه کرده و فعالیت و محل استقرار دستگاه‌های ثبت اظهارنامه و مک آدرس آنها با آدرس درخواستی کنترل می کنند و اگر مغایرتی باشد سریعا مجوزهای واحد صنفی باطل می‎شود.

اعضایی که آی پی بنام کارمندان خود دریافت نموده اند شخص ایشان باید در محل حضور داشته باشند در غیر این صورت آی پی باطل 

می‌شود.