عصر ارتباط پل ارتباطی مردم و مسوولان؛

بررسی مشکلات بانکی شما در تحریریه عصر ارتباط/ مسایل و مشکلات خود در حوزه بانکی را با ما در میان بگذارید

تحریریه عصر ارتباط در نظر دارد مشکلات بانکداری که توسط شما مطرح می شود را بررسی کرده و پس از مطرح کردن آن با مسوولان اجرایی کشور، بازتاب آن را در اختیار مخاطبان قرار دهد.

بررسی مشکلات بانکی شما در تحریریه عصر ارتباط/ مسایل و مشکلات خود در حوزه بانکی را با ما در میان بگذارید

تحریریه عصر ارتباط در نظر دارد مشکلات بانکداری که توسط مردم مطرح می شود را بررسی کرده و پس از مطرح کردن آن با مسوولان اجرایی کشور، بازتاب آن را در اختیار مخاطبان قرار دهد.

بر این اساس اگر هر مشکلی در خصوص نحوه ارایه خدمات توسط هر یک از بانک های کشور دارید و یا فکر می کنید  حوزه بانکداری یا بانکداری الکترونیک کشور با چالش و یا مشکلی مواجه است می توانید از طریق کلیک رو لینک تماس با ما پیام خود را برای ما ارسال کنید تا مسایل و دغدغه های شما مورد بررسی قرار گیرد.