چند درصد از مردم جهان به اینترنت دسترسی ندارند

در حال حاضر، حدود نیمی از مردم جهان به اینترنت دسترسی ندارند

چند درصد از مردم جهان به اینترنت دسترسی ندارند

در حال حاضر، حدود نیمی از مردم جهان به اینترنت دسترسی ندارند که اکثر این قشر را، مردم آفریقا تشکیل می‌دهند.

طبق پیش‌بینی‌های انجام شده به نظر می‌رسد که قرار است گوشی‌های هوشمند و قدرتمند با قیمت حدود 20 دلار، به همراه باتری که 5 روز می‌تواند ذخیره شارژ داشته باشد وارد بازار شود. به دنبال این تحول عظیم در صنعت تکنولوژی و سهولت در دسترس بودن آن، سبب دسترسی میلیاردها نفر به تلفن‌های همراه هوشمند و اینترنت در سطح جهان خواهیم بود.

گفتنی است که میزان دسترسی به اینترنت، رابطه مستقیمی با بالا رفتن اطلاعات افراد در زمینه‌هایی همچون مراقبت‌های بهداشتی، آموزش و پرورش، برابری جنسیتی، توسعه اقتصادی و بسیاری از اهداف دیگر برای بهبود زندگی بشر دارد.

مثالی که برای نشان دادن رابطه مستقیم دسترسی به اینترنت و توسعه‌یافتگی می‌توان ارائه کرد این است که با افزایش 10 درصدی دسترسی مردم کشورهای فقیر به اینترنت، سبب 2 درصد افزایش تولید ناخالص داخلی می‌شود.

همچنین قابل ذکر است که در حال حاضر زنان و افرادی که در روستاها زندگی می‌کنند، کمتر از سایرین به اینترنت دسترسی دارند، و همین سبب محدود شدن دسترسی آنها به خدمات دولتی، بانکی و یافتن فرصت‌های شغلی شده است.

مهسا نجاتی