همراه ما باشید
هفته نامه عصر ارتباط
اولیـن و پرتیـراژتـرین هفتـه نـامه ICT کشـور

اخبار روزانه

مهمترین نگرانی‌های حوزه امنیت و حریم خصوصی با گسترش اینترنت اشیاء؛ وقوع حملات فاجعه‌بار سایبری در سراسر جهان!

مهمترین نگرانی‌های حوزه امنیت و حریم خصوصی با گسترش اینترنت اشیاء؛ وقوع حملات فاجعه‌بار سایبری در سراسر جهان!

بررسی بازی