همراه ما باشید
هفته نامه عصر ارتباط
اولیـن و پرتیـراژتـرین هفتـه نـامه ICT کشـور
Soroush - Asreertebat | عصر ارتباط - پیام‌رسان سروش

اخبار روزانه

هشدار مرکز افتا؛  آسیب پذیری دو مرورگر اینترنتی/ جعل آدرس وبسایت و سرقت اطلاعات

هشدار مرکز افتا؛ آسیب پذیری دو مرورگر اینترنتی/ جعل آدرس وبسایت و سرقت اطلاعات

بررسی بازی