واحد مطالعات تحول دیجیتال شرکت داتین

معماری کسب‌وکار بانک، ستون تحول دیجیتال بانکداری

شناسایی و بهبود معماری کسب‌وکار بانکداری، پایه و اساس تحول دیجیتالی و یک ضرورت استراتژیک برای بقا و شکوفایی بانک‌ها در دنیای امروز است. شناسایی و بهبود معماری کسب‌وکار بانکداری از ایجاد یک الگوی قابلیت‌های کسب‌وکار بانکداری (Banking Business Capabilities) شروع می‌شود؛ الگویی که پایه و اساس «تحول دیجیتالی بانکداری» است و امروزه بانک‌ها در سراسر جهان در حال کار کردن روی آن هستند.