همراه ما باشید
هفته نامه عصر ارتباط
اولیـن و پرتیـراژتـرین هفتـه نـامه ICT کشـور
Soroush - Asreertebat | عصر ارتباط - پیام‌رسان سروش
نقد و بررسی بازی Legendary Eleven، به فوتبال دهه 80 خوش آمدید!

3متوسط

نقد و بررسی بازی Legendary Eleven، به فوتبال دهه 80 خوش آمدید!

بررسی بازی