پیشانی سفیدتر از من در صنعت نمایشگاهی کشور وجود ندارد

پیشانی سفیدتر از من در صنعت نمایشگاهی کشور وجود ندارد

محمدحسین اعتدالی، رییس گروه بین‌المللی آوین‌افراز است که اجرای مجری نوزدهمین نمایشگاه الکامپ تهران را برعهده دارد. او، خود و شرکت تحت ریاستش را از تمامی اتهاماتی که در طول روند ثبت‌نام و برگزاری نمایشگاه به سمت او نشانه رفته بود، مبرا دانست و گفت: «پاسخم به تمامی اتهامات یک جمله است: کذب محض است!»
اعتدالی افزود: «شرکت او بنا بر تصمیم کنسرسیومی که وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل داد و سازمان نظام صنفی رایانه‌ای نیز در آن حضور داشت، به‌عنوان مجری الکامپ انتخاب شده است.»
او در خصوص عدم شفافیت در جانمایی و اجبار شرکت‌ها به اسپانسری این نمایشگاه گفت: «هیچ جبری در کار نبوده است و تمامی شرکت‌ها مطابق میل خود به این کار اقدام کرده‌اند.» موضوع دیگری که محور اختلافات و بحث‌ها حول الکامپ نوزدهم و شرکت آوین‌افراز بود،‌ اجرایی‌نشدن مصوبه شورای سیاست‌گذاری درخصوص موضوع ارزی- ریالی است.
اعتدالی معتقد است مصوبه شورای سیاست‌گذاری که بر مبنای آن مساله ارزی-ریالی به‌صورت پنج رصد ارزی و 95 درصد ریالی تعیین شده بود،‌ در وزارت صنعت، معدن و تجارت لازم‌الاجرا نیست؛ ضمن اینکه اساسا آن طرح در شورای سیاست‌گذاری نیز تایید نشد. او درخصوص سابقه خود و شرکتش در زمینه برگزاری نمایشگاه‌ها گفت: «19 سال است که در شرکت توسعه تجارت و شرکت سهامی نمایشگاه‌ها مشغول به فعالیت است و ریاست صنف برگزارکنندگان نمایشگاه‌های بین‌المللی ایران را نیز بر عهده دارد.»
اعتدالی با اشاره به اینکه این شرکت به‌طور میانگین سالی هفت نمایشگاه داخلی و خارجی برگزار می‌کند و در حوزه صادرات و برگزاری نمایشگاه هم تالیفاتی دارد، افزود: «آیا پیشانی سفیدتر از من در این حوزه وجود دارد؟»