نخستین دوره همایش، موتور محرک جریان شهر هوشمند شد

نخستین دوره همایش، موتور محرک جریان شهر هوشمند شد

 

 

محمود زرگر دبیر علمی همایش زیرساخت و فرصت‌های سرمایه‌گذاری شهر هوشمند گفت: سرمایه‌گذاری‌ها در حوزه شهر هوشمند آن قدر بالاست که آثار آن روی اقتصاد ملی سنگینی می‌کند.

وی در نشست خبری همایش که با حضور نزدیک به 30 خبرنگار از رسانه‌های مختلف تصویری و نوشتاری و آنلاین برگزار شد افزود: نخستین دوره همایش سال گذشته در شهریورماه برگزار شد و موضوع محوری آن دوره، زیرساخت‌های ارتباطی و فناوری و هر آنچه به عنوان زیرساخت باید در شهر هوشمند مستقر شود بود.

زرگر ادامه داد: هزینه سرمایه‌گذاری در این زیرساخت‌ها بسیار بالا و بهره‌وری اقتصادی آنها پایین است و در واقع آنچه بهره‌وری بالایی خواهد داشت، سرویس‌هایی است که پس از استقرار زیرساخت‌ها روی آنها ارایه می‌شود.  این سرمایه‌گذاری‌ها آن قدر بالاست که آثار آن روی اقتصاد ملی سنگینی می‌کند.

دبیر علمی همایش زیرساخت و فرصت‌های سرمایه‌گذاری شهر هوشمند با بیان این که این رویداد توانست به مانند یک موتور محرک، به موضوع شهر هوشمند سرعت و جهت دهد گفت: شهر هوشمند در دستور کار دولت و دستگاه‌ها بود اما با تاخیر کار پیش می‌رفت که این همایش توانست در دوره نخست نگاه‌ها را به موضوع مهم شهر هوشمند جلب کند.

وی افزود: بازیگران زیادی باید در حوزه شهر هوشمند درگیر شده و به ورود سرمایه و فناوری به این بخش کمک کنند تا برای مردم هوشمندی شهرها ملموس شود.

زرگر در مورد دوره دوم همایش گفت: امسال این همایش در چهار محور استانداردها و پروتکل‌های فنی، الگوی بومی معماری شهر هوشمند، نقش شهرداری‌ها در اقتصاد و رفاه مردم و مدل‌های مشارکت ذی‌نفعان در استقرار شهر هوشمند برگزار می‌شود.

دبیر علمی همایش گفت: برای توسعه شهر هوشمند ترکیبی از مشارکت بخش خصوصی و بخش دولتی در حوزه‌های مختلف تصمیم‌گیری، زیرساختی، سرمایه‌گذاری و فناوری لازم است و امیدواریم با گردهم آوردن همه این گروه‌ها در این همایش، در تصویر سازی درست از شهر هوشمند اثربخش باشیم.

زرگر گفت: نخستین هدف ما از این سمینار این است که تعریف مشخص و صحیحی از شهر هوشمند صورت بگیرد و تصویر درستی از نظر تکنولوژی و فنی به مملکت ارایه دهیم که اثر بخش باشد. دومین هدف ما هم این است که به رویکرد اقتصادی و توسعه کسب و کارها در حوزه خدمات شهری توجه کرده و بستر معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در شهرهای هوشمند را فراهم کنیم.