دومین همایش زیر ساخت و فرصت‌های سرمایه گذاری شهر هوشمند

دومین همایش زیر ساخت و فرصت‌های سرمایه گذاری شهر هوشمند

با تمرکز بر توسعه خدمات بر بستر زیر ساخت‌های شهر هوشمند

اول دوم شهریور- مرکز همایش‌های بین‌المللی برج میلاد تهران

 موضوعات و عناوین پیشنهادی مقالات:

1 - مفاهیم نظری و معماری

-  مدل‌های کسب و کار و کاربردهای نوآورانه

-  مدل‌های مشارکت با هدف اقتصادی کردن طرح‌های شهر هوشمند

-  منابع انسانی و تخصص‌های لازم برای شهرهای هوشمند

-  طراحی کاربر محور و مشارکت پذیر خدمات و سامانه‌های شهر هوشمند

-  پایداری خدمات شهرها و شهر هوشمند

-  کاهش مصرف انرژی و آلودگی هوا

- ایمنی دوچرخه سوار و عابر پیاده در شهر هوشمند

- شهر هوشمند و موارد خاص

- مکانیزم‌های انگیزشی تغییر رفتار کاربران و شهروندان

- چالش‌های طراحی و اجرای طرح‌های شهر هوشمند

- طرح‌های زود بازده، سریع و خلاقانه در شهر هوشمند

- تئوری، مدل‌سازی، و شبیه سازی شهر هوشمند

- پیاده سازی طرح‌های شهر هوشمند

- سامانه‌ها و خدمات امنیت و سالم سازی فضای مجازی

- امنیت، محرمانگی، و ایمنی در شهرهای هوشمند

- بومی سازی معماری شهر هوشمند

- معماری شهر هوشمند در شهرهای کوچک

- معماری شهر هوشمند در شهرها و مناطق گردشگری

- معماری شهر هوشمند در شهرها و مناطق صنعتی

2 - زیر ساخت‌های فنی و ارتباطات

زیر ساخت‌های شهر هوشمند

- زیر ساخت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات در شهر هوشمند

- حسگرها و فعال کننده‌ها  (Actuators)

- شبکه‌های حسگرها و فعال کننده‌های یکپارچه

- شبکه‌ها و کاربردهای میتنی بر حسگرهای هوشمند

- شبکه‌های رایانش ابری و خدمات آنها در زیر ساخت، سکو، و نرم افزار

- تحلیل داده‌های مشترک و عظیم شهری (Big Data)

- مدیریت و توزیع محتواهای چند نظامی و یکپارچه

- مدیریت شبکه های محتوا با مدل تبادل غیر متمرکز و تاکید بر تولید توسط کاربر (UGC)، ارتباطات نقطه به نقطه (P2P)  و موبایل

- اینترنت چیزها و شهر هوشمند

- یکپارچگی و ارتباطات در طرح‌های ماشین به ماشین

- خدمات و زیر ساخت‌های مبتنی بر اینترانت ملی

- زیر ساخت‌ها و سکوها در معماری شهر هوشمند

- آزمایشگاه‌های نوآوری  (Innovation Labs) و محیط‌های واقعی آزمایش (Test Beds) تجربیات

- شهرهای الکترونیکی و رشد هوشمند

- فناوری‌های هوشمند سازی و ارتباطی وسایل نقلیه

- یکپارچگی وسایل نقلیه با زیر ساخت‌های حمل و نقل (V2I)

- فناوری‌های مانیتورینگ محیطی

- مانیتورینگ شهری و بهینه‌سازی مدیریت شهری

3 - کاربردها

- سلامت هوشمند

- آموزش هوشمند

- محیط زیست هوشمند

- مدیریت ترافیک هوشمند

- حاکمیت هوشمند

- دولت هوشمند

- تجارت هوشمند

- حمل و نقل و لجستیک هوشمند

- شبکه انرژی هوشمند   (Smart Grid)

- ساختمان‌های هوشمند

نکات کلیدی:

تدوین راهکارهایی برای ارائه خدمات بهتر و هوشمندانه به شهروندان و فعالان اقتصادی به منظور صرفه‌جویی در زمان و ارتقای کیفیت زندگی و کسب و کارها مورد توجه قرار گیرد.

توجه به سیاست‌ها و مقررات حاکمیتی و همچنین تعامل‌پذیری، استانداردها، امنیت و محرمانگی،  و ارزش‌های فرهنگی در سناریوها و طرح‌های هوشمندسازی شهرها و خدمات مرتبط به عنوان محورهای الزامی در مقالات در نظر گرفته شود.

در تمام موضوعات اعلام شده، تجه به یک یا چند محور مدل‌های مفهومی، اصول راهنمایی و نقشه راه، معماری، طراحی، فناوری، مشخصات و دسترسی‌های باز، سامانه‌ها و خدمات مد نظر است.

هر یکی از موضوعات اصلی پیشنهاد شده مقالات، محدود به کاربردهای ذیل آن نیست و به هر کاربرد دیگر مورد نیاز در یک شهر هوشمند قابل تعمیم است. بنابراین محققان ارجمند می‌توانند سایر موارد کاربردی در شهر هوشمند را با توجه به اهداف و محورهای اصلی همایش انتخاب و ارائه کنند.

مهلت ارسال خلاصه مقالات: 10 مردادماه

برای اطلاعات بیشتر و ارسال مقالات به نشانی www.iransmartcity.ir مراجعه کنید

اتحاد برای آینده

يك منطقه؛ يك رويا

دیدگاه‌ها

    ارسال دیدگاه