اتحاد برای آینده

میزبانی از وزیران ارتباطات کشورهای عضو اکو و تیم همراه‌شان در دوره‌ای از زمان نصیب جمهوری اسلامی ایران می‌شود که ارزش گنجی به نام اطلاعات و مسیرهای ترانزیت آن، بیش از پیش بر تمام تصمیم‌سازان و مدیران رده‌بالای کشورهای در حال توسعه مشخص شده است.
با چنین رویکردی است که در این اجلاس، سازمان همکاری‌های اقتصادی اکو که تا به حال تجربیات موفقی در بحث ایجاد چارچوب‌ها و پروتکل‌های همکاری در زمینه‌های مختلف تجاری داشته است، حوزه همکاری خود را به سطحی جدید ارتقا می‌دهد که در آن توسعه مبتنی بر فناوری اطلاعات یک اصل اساسی است.
تبعات مثبت تصویب پیشنهادهای همکاری مشترک به عنوان خروجی اجلاس حاضر، نه تنها می‌تواند دولت‌ها را در شتاب دادن به روندهای توسعه‌ای خود کمک کند، بلکه می‌تواند رونقی دوچندان به فعالیت‌های بخش خصوصی بدهد و خود به خود آن‌ها را از فضای ایزوله‌ای که دولت‌های توسعه‌یافته در آن سعی دارند نقش سرویس‌دهنده را منحصر به خود کنند و کشورهای در حال توسعه را فقط به عنوان یک بازاربکر و مصرف‌کننده صرف نگاه دارند، تغییر دهد و موازنه‌ قدرت در دنیای عصر فناوری را به معادله‌ای جدید بدل کند که در آن بخش خصوصی و حتي دولت‌های عضو اکو، جزو بدنه تصمیم‌ساز جامعه اطلاعاتی جهانی هستند.

يك منطقه؛ يك رويا

يك منطقه؛ يك رويا

دیدگاه‌ها

    ارسال دیدگاه