• آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت به پرداخت ملت

    بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت به پرداخت ملت (سهامی عام) یا نمایندگان قانونی آنها دعوت می شود در جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت که در ساعت 10 صبح روز یکشنبه مورخ 1402/06/12 در محل تهران، چهارراه فرمانیه، خیابان پاسداران شمالی، خیابان نوریان، مجموعه رفاهی بانک ملت، پلاک 11 و 13 تشکیل می‌گردد با […]
    • توسط خبرنگار
    • ۱۱ ماه پیش
    • ۰