• توسعه بازار بین الملل، دیپلماسی جدید شرکت ارتباطات زیرساخت در عرصه جهانی

    به گزارش روابط عمومی شرکت ارتباطات زیرساخت، توسعه بازار تراتزیت ظرفیت بین الملل به میزان حدود 400 گیگابیت بر ثانیه و رشد 100درصدی فروش سرویس MPLS بین الملل از جمله دستاوردهای این شرکت در سال گذشته بوده است. در این خصوص حضور درکریدورهای بین المللی، مذاکره با china telecom جهت فعال سازی کریدور BRI و […]
    • توسط نویسنده
    • ۳ ماه پیش
    • ۰