• افرادی که تهدید می‌کنند و ادعای ارتباطات خاص دارند!

    ّبازگشت کلاهبرداران یونیک‌فایننس

    دانیال رمضانی – روش کارشان سال‌هاست که تغییری نکرده، یک صفحه یا سایت ایجاد می‌کنند، تبلیغات می‌کنند، چند عدد و آمار از مشتریان، درآمدها، اموال و ماشین‌های کرایه‌ای و موفقیت‌هایشان منتشر و از عضوگیری خانوادگی شروع می‌کنند. در ادامه نیز افرادی که به دام افتاده‌اند به امید بیرون کشیدن و نجات سرمایه خود چند نفر […]
    • توسط نویسنده
    • ۱۰ ماه پیش
    • 2