• تشدید قوانین و الزامات همچنان در دستور کار است

    تامین امنیت سایبری کودکان از آمریکا تا ایران

     آسیه فروردین مساله حمایت از ایجاد بسترها و محتوای مناسب برای کودکان و نوجوانان و دور نگه داشتن آنها از سواستفاده‌ها و افراد ناسالم و انبوهی از تهدیدهای رو به گسترش و تسهیل شده و در فضای سایبری سال‌هاست که یک دغدغه جهانی و در وهله نخست برای خانواده‌ها و در مرحله بعدی دولت‌ها تبدیل […]
    • توسط نویسنده
    • ۶ ماه پیش
    • ۰